Affald

I spanien sorteres affald i
Flasker og glas, 
Dåser og plast
Dagligt affald
Papir

Affaldscontainerne er placeret lige uden for hovedporten lidt oppe ad vejen. Her smides affaldet i de afmærkede containere.
Der eksperimenteres ind imellem med nye sorteringsmåder så følg skiltningen .